GMI: โครงข่ายไฟฟ้าอัฉริยะ

GMI “Grid Modernization Initiative”

แนวคิดโครงข่ายไฟฟ้าอัฉริยะเพื่อรองรับการเติบโตของพลังงานสะอาด

GMI: เครือข่ายไฟฟ้าอัฉริยะ

เมื่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังผู้บริโภคที่ห่างไกลด้วยระบบสายส่งไฟฟ้า และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนเมื่อไม่นานมานี้การเติบโตของพลังงานหมุนเวียนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นได้เองจากแผงโซล่าเซลล์ และพลังงานหมุนเวียน อื่น ๆ อีกทั้งยังมีปริมาณมากพอที่สามารถนำไปขายได้ โดยบางส่วนส่งย้อนกลับให้กับระบบเครือข่ายไฟฟ้า  ดังนั้นระบบโครงข่ายไฟฟ้าคงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับถนนเส้นเล็ก ๆ เหมือนสมัยก่อน หากแต่ว่ามันมีลักษณะที่เหมือนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ที่ต้องมีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือได้สำหรับผู้บริโภคที่ใช้งานร่วมกัน  นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทบวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้สร้างโครงการ โครงข่ายไฟฟ้าอัฉริยะขึ้น ที่เรียกว่า GMI “Grid Modernization Initiative”

GMI: เครือข่ายไฟฟ้าอัฉริยะ

แนวคิดของ Grid Modernization

      รัฐบาลสหรัฐได้ให้ความสำคัญต่อระบบโครงข่ายด้านพลังงานอย่างมาก โดยถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยทบวงพลังงานได้ลงทุนในการสร้างโครงข่ายที่ทันสมัยนี้กว่า 4.5 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ในเงินจำนวนนี้เป็นการลงทุนด้านการพัฒนาโครงข่ายอัฉริยะ (Smart Grid) กว่า 3.3 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ อีกส่วนหนึ่งใช้ในโครงการสาธิตระบบกักเก็บพลังงานในโครงข่ายอัฉริยะ การลงทุนดังกล่าวได้ทำให้ความน่าเชื่อถือได้ (reliability) ของโครงข่ายเพิ่มขึ้น 45% และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการได้ถึง 65 % ซึ่งส่งผลดีต่อการรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของการผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  GMI สามารถช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งพลังงานดั้งเดิมกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนจากอาคารธุรกิจภายใต้แผนการลงทุนที่ได้รับการสนับสุนนจากรัฐบาลสหรัฐเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในอนาคต และมันยังได้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ในโลกของยุคเศรษฐกิจพลังงานสะอาด

GMI เครือข่ายไฟฟ้าอัฉริยะ

แปลและเรียบเรียงโดย: วิชาญ นาคทอง (ทีมงาน iEnergyGuru)

 

Bibliography

energy.gov. (2016, January 19). EERE SunShot’s SHINES Program: Enabling a Rapidly Solarizing Electricity Grid Through Energy Storage. Retrieved from http://energy.gov/: http://energy.gov/eere/articles/eere-sunshot-s-shines-program-enabling-rapidly-solarizing-electricity-grid-through

energy.gov/. (2015, March). Grid Modernization Initiative. Retrieved from http://energy.gov/: http://energy.gov/sites/prod/files/2015/04/f22/DOE%20Grid%20Mod%20Initiative%20-%20Lynn.pdf

energy.gov/. (2016, January 14). CABINET IN YOUR COMMUNITY: Grid Modernization Fact Sheet. Retrieved from http://energy.gov/: http://energy.gov/articles/cabinet-your-community-grid-modernization-fact-sheet

iEnergyGuru-Blue

GMI “Grid Modernization Initiative”

แนวคิดโครงข่ายไฟฟ้าอัฉริยะเพื่อรองรับการเติบโตของพลังงานสะอาด

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *