วันสตรีสากล (International Women’s Day)

วันสตรีสากล (International Women's Day)

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี

วันสตรีสากล

 ที่มา: jaoying-google.blogspot.com

ประวัติความเป็นมาของวันสตรีสากล

            ในอดีตที่สตรีอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายชาย ถูกกฎขี่ข่มเหงเอาเปรียบจากผู้ชาย ทำให้มีการผลักดันจากสตรีกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของผู้หญิงเพื่อความเท่าเทียมในสังคมของผู้หญิง วันที่เป็นจุดกำเนิดของวันสตรีสากลมีจุดกำเนิดมาจากการนัดหยุดงานและเดินขบวนของกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก เพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีของผู้ใช้แรงงานหญิงนำโดย คราลา  เซทคิน  ผู้นำแรงงานหญิงชาวเยอรมัน ที่มีชีวิตที่ลำบากทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย และมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานหลังจากต่อสู้นานถึง 3 ปี เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ และการถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงานจึงเป็นกำเนิดของวันสตรีสากล ดังนั้นในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี องค์กรทำงานหน้าที่ด้านสิทธิผู้หญิงประเทศทั่วโลก จึงได้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล

 

ประวัติผู้ให้กำเนิดวันสตรีสากล

วันสตรีสากล

คลาร่า เซทกิ้น (CLARE ZETKIN)  ค.ศ. 1857 - 1933 (พ.ศ.240 - 2476)

คลาร่า เซทกิ้น ได้รับการขนานนามว่าเป็น มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล เป็นผู้ให้กำเนิดวันสตรีสากล เกิดที่เมืองไวเดอรูว์ แคว้นแซกโซนี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400) จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูเมืองไลป์ซิก

  • ในปี ค.ศ.1884 (พ.ศ.2424) ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party)
  • ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) คือ 8 ปี ให้หลังคลาร่าได้กลับสู่เยอรมันดินแดนมาตุภูมิ คลาร่ากลับมาพร้อมกับการก่อตั้ง กลุ่มนักสังคม นิยมหญิง หลักจากนั้น ในปี ค.ศ.1910 (พ.ศ.2453) ได้ริเริ่มในการเสนอให้กำหนดวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล

ความสำคัญของวันจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

            วันสตรีสากลเชิญชวนให้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชายในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรี

 กิจกรรมวันสตรีสากล

-  จัดให้มีการเดินรณรงค์เกี่ยวกับวันสตรีสากล

-  ร่วมกันจัดการแสดงต่างๆของผู้หญิงให้เป็นลานแสดงความสามารถของผู้หญิงทำ

-  รณรงค์ทำความบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะ เป็นต้น

วันสตรีสากล

 

ที่มา: www. aseanwatch.org, www.labour.go.th, www.soephole.go.th, www.pr.prd.go.th, www.vcharkarn.com

Bibliography

culture.go.th. (NA). 8 มีนาคม - วันสตรีสากล. เข้าถึงได้จาก http://www.culture.go.th: http://www.culture.go.th/cday/index.php?option=com_content&view=article&id=492:2011-01-16-14-28-59&catid=76:0301&Itemid=75

gender.go.th. (NA). วันสตรีสากล. เข้าถึงได้จาก http://www.gender.go.th: http://www.gender.go.th/event/universe.html

trclabourunion.com. (NA). วันสตีรสากล 8 มีนาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.trclabourunion.com: http://www.trclabourunion.com/c640.htm

wikipedia.org. (21 February 2013). วันสตรีสากล. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org: https://th.wikipedia.org/wiki/วันสตรีสากล

iEnergyGuru-Blue

วันสตรีสากล (International Women's Day)

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *