กระทรวงพลังงานสนับสนุนเงิน 700 ล้านบาทเพื่อช่วยโรงพยาบาลในการเปลี่ยนอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน

กระทรวงพลังงานสนับสนุนเงิน 700 ล้านบาทเพื่อช่วย

โรงพยาบาลในการเปลี่ยนอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน

โรงพยาบาลรัฐ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงานในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) จำนวนทั้งหมด 71 แห่ง เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลประจำจังหวัดและประจำอำเภอ จากทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2559 โดยรวมการลงทุนโดยรวมทั้งหมดคิดเป็นเงินจำนวน 1,008 ล้านบาท โดยทาง พพ. ให้เงินลงทุนสนับสนุนทั้งหมด 700 ล้านบาท และโรงพยาบาลสมทบทุนอีกจำนวน 308 ล้านบาท ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าจะมีผลประหยัดด้านไฟฟ้าได้ 92 ล้านหน่วย และด้านความร้อน 24,838 GJ รวมผลประหยัดทั้งหมด 8.46 ktoe คิดเป็นจำนวนเงินที่ประหยัดได้ 420 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยที่ 2.4 ปี อีกทั้งยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้มากถึง 55,235 ตันต่อปี

โดยส่วนใหญ่มาตรการที่โรงพยาบาลรัฐมีการปรับปรุงที่มีเงินลงทุนสูงที่สุด คือ มาตรการการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ซึ่งคิดเป็น 36% รองลงมาคือมาตรการการเปลี่ยนหลอดไฟ LED คิดเป็น 27% มาตรการเปลี่ยนหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูงคิดเป็น 10% และมาตรการการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์คิดเป็น 9% ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกันของประเทศ และนับเป็นโครงการสนับสนุนที่มีความคุ้มค่าสูง


Bibliography

energynewscenter. (2016, September 28). กระทรวงพลังงานหนุน700ล้านบาทช่วยโรงพยาบาล71แห่งเปลี่ยนอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน. Retrieved from http://energynewscenter.com/: http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/377

กระทรวงพลังงาน, ก. (2016, September 28). ข่าวพลังงาน. Retrieved from http://www2.dede.go.th/: http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=43353

iEnergyGuru-Blue

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *