เตาประหยัดพลังงานชนิดเหนี่ยวนำ (Induction stoves)

สถานการณ์ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 เป็นต้นมา ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้หลายครอบครัวหันมาประกอบอาหารกันเองภายในบ้านด้วยเหตุผลคือ “ประหยัดเงินมากกว่า” อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมากที่สุดในห้องครัวโดยทั่วไปสำหรับประกอบอาหารแบบไทย ๆ  น่าจะต้องเป็นเตาให้ความร้อนที่ใช้หุงต้มหรือผัดทอดอาหาร ซึ่งเตาที่นิยมใช้ในครัวเรือนมีอยู่ 3 ประเภท คือ เตาแก๊ส (Gas Stove) เตาไฟฟ้า (Electric Stove) และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction Stove)

ด้วยเหตุผลและมุมมองของยุคสมัยที่มองถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เราคงไม่มองเพียงแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำที่สุดเพียงด้านเดียว แต่ต้องส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่งนอกจากช่วยให้เราประหยัดค่าไฟแล้วต้องพิจารณาถึงการทำอาหารที่เร็วขึ้นและง่ายขึ้นอีกด้วย ในชีวิตสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของเรา เราทุกคนใช้พลังงานอย่างมาก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและดูแลโลกในมีควมยั่งยืน การเลือกเตาประหยัดพลังงาน จะช่วยลดการใช้พลังงานในครัวเรือนโดยรวมของเราได้เป็นอย่างดี จากงานตีพิมพ์ของ  Lisa Marlin  เมือวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้ให้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพพลังงาน ข้อดีและข้อเสียของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ดังนี้

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Induction stoves)

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเตาไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ มีการทำงานแตกต่างไปจากเตาตั้งพื้นไฟฟ้า(Electric Stove) โดยทั่วไป   เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเตาที่ประหยัดพลังงานที่สุดในปัจจุบัน

ที่มา https://www.essentialhomeandgarden.com/how-does-induction-cooking-work/

การทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้านั้น แทนที่จะให้ความร้อนแก่ส่วนประกอบ เช่น เตาไฟฟ้า แต่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ผ่าน Magnetic Coil เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กระตุ้นองค์ประกอบภายในหม้อและกระทะด้วยตัวมันเองทำให้เกิดความร้อน ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้เตากระจกซึ่งทำความสะอาดง่าย  เครื่องครัวจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อเราปิดเตา ดังนั้นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่เพียงมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ยังให้การควบคุมในระดับสูงเมื่อปรุงอาหารด้วย จากผลการศึกษายืนยันว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเตาตั้งพื้นแบบเหนี่ยวนำมีประสิทธิภาพด้านพลังงานประมาณ 84% เมื่อเทียบกับเตาแบบกระจายแสงบนผิวเรียบที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 74%  และสำหรับเตาแก๊สแบบตั้งพื้นมีประสิทธิภาพพลังงานเพียง 40% (ในที่นี้หมายถึงเตาแก๊สจะมีการสูญเสียความร้อนในการทำอาหารประมาณ 60%)

ที่มา https://leadstov.com/is-the-commercial-induction-cooker-suitable-for-use-in-a-home-kitchen/

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่าซึ่งทำให้เราประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังทำงานได้เร็วกว่าเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า เราจึงสามารถต้มของเหลวหรืออุ่นอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเมื่อใช้กับไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ แต่สำหรับประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ยังไกลตัวเรามาก  ทั้งนี้ได้รับการยืนยันโดยการวิจัยจากสำนักงานข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนะนำว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำที่สุดสำหรับผลลัพธ์เดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับเตาประเภทอื่น

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีความปลอดภัยสูงกว่า

เตาที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนและเชื้อเพลิงภายในบ้านย่อมมีความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ แต่เนื่องจากวิธีการทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า พวกมันจึงทำให้หม้อหรือกระทะร้อนขึ้นแทนที่จะให้ความร้อนกับเตาตั้งพื้น ตัวเตายังคงเย็นอยู่เสมอ จึงไม่เสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้หรือไฟไหม้

น้ำเดือดบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีหนังสือพิมพ์อยู่ระหว่างเตากับกระทะ

ที่มา: Wikimedia / Wthymanski

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถตั้งโปรแกรมให้ปรับแต่งได้ง่าย ในบางรุ่นเราสามารถเลือกโปรแกรมให้เริ่มหรือหยุดในเวลาที่กำหนด หรือเปลี่ยนอุณหภูมิหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง เตาแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดสามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนที่บ่งบอกว่าน้ำกำลังเดือด และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ส่วนใหญ่จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อนำกระทะออกเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีขึ้น

ข้อดีของแม่เหล็กไฟฟ้า:

  • เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเตาที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดในบรรดาเตาทุกประเภท
  • เตาเหล่านี้มีการควบคุมอุณหภูมิในระดับสูง
  • เตาแม่เหล็กไฟฟ้าปลอดภัยและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากตัวเตาไม่ร้อน

 

ข้อเสียของแม่เหล็กไฟฟ้า:

  • คุณสามารถใช้เครื่องครัวบางประเภทกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้เท่านั้น
  • พื้นผิวเสียหายได้ง่ายกว่าเตาตั้งพื้นแบบอื่นๆ

 

กล่าวโดยย่อ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเตาที่ประหยัดพลังงานที่สุด วิธีการทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพิเศษจะใช้พลังงานน้อยลงในการอุ่นอาหารและของเหลวให้เร็วขึ้น และให้การควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ต้องพูดถึงว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสมัยใหม่จำนวนมากมีฟังก์ชันอัจฉริยะมากมาย เตาแก๊สมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล เตาไฟฟ้าฮาโลเจนนั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพเช่นกัน แต่เตาขดลวดไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่ประหยัดพลังงานน้อยที่สุด

 

แปลและเรียบเรียงโดย ดร.วิชาญ นาคทอง ทีมงาน iEnergyGuru

Reference

6 Reviews

5
5
5
5
5
5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *