All 12 /Air compressor 0 /Blogger 0 /Boiler 0 /Condenser & Evaporator 0 /Dryer & Oven 0 /Electric Power System 0 /Energy Audit 0 /Energy Conservation 0 /Fossil Energy 0 /Free Training Zone 0 /Furnace 0 /Heater 0 /iChannel 0 /iEnergyGuru' Blogs 0 /iKnow 0 /iNEWs 12 /Infographic 0 /ISO 50001 0 /Kuskana Kubaha's Blogs 0 /Lighting 0 /Motor 0 /Pump & Fan 0 /Refrigeration & Air Condition 0 /Renewable Energy 0 /Standard & Management 0 /Thermal Theory 0 /Uncategorized 0 /Vichan Nakthong's Blogs 0 /กรณีศึกษา ISO 50001 0 /ก๊าซธรรมชาติ 0 /การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 0 /การจัดการอุตสาหกรรม 0 /การตรวจสอบรับรอง ISO 50001 0 /ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 50001 0 /ข่าว Highlight ประจำสัปดาห์ 2 /ข่าวด้านสิ่งแวดล้อม 1 /ข่าวนวัตกรรมและเทคโนโลยี 0 /ข่าวประชาสัมพันธ์ 0 /ข่าวพลังงานทดแทน 5 /ข่าวอนุรักษ์พลังงาน 4 /ข่าวเทคโนโลยีพลังงาน 7 /ความต้องการของมาตรฐาน ISO 50001 0 /ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ (Biomass and Bioenergy) 0 /นิวเคลียร์ 0 /บทความ 0 /บทความพิเศษ 0 /ปิโตรเลียม 0 /พลังงานความร้อน 0 /พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) 0 /พลังงานน้ำ (Hydro Power) 0 /พลังงานมหาสมุทร (Ocean Energy) 0 /พลังงานลม (Wind Energy) 0 /พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) 0 /พลังงานไฟฟ้า 1 /วันสำคัญ 0 /วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 0 /เครื่องมือวัดด้านพลังงาน 0 /เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) 0 /เทคโนโลยีเชิงลึก 0 /ไฮโดรเจน (Hydrogen) 0

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจานรับแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย

จานรับแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจานรับแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยบริษัท Sky Power Solutions จำกัด ถือเป็นผู้นำการพัฒนาและบุกเบิกตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นล่าสุดสู่ตลาดโลก ทั้งยังเป็นผู้นำการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากจานรับแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 2 กิโลวัตต์ โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวและไม่ใช้น้ำมันในกระบวนการผลิตเลยซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดย Sky Power Solution
เมษายน 9, 2018/by Fluke

รถยนต์ชูการ์บีทที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้  (THIS BIODEGRADABLE CAR IS MADE FROM SUGAR BEET)

รถยนต์ชูการ์บีทที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้  (THIS BIODEGRADABLE CAR IS MADE FROM SUGAR BEET)หากพูดถึงเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามักจะคิดถึงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือการเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเสียมากกว่า ทว่ามีกลุ่มนักศึกษาที่ท้าทายแนวคิดดังกล่าวที่ไม่เพียงเชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการคิดค้นวัสดุที่นำมาใช้ผลิตรถยนต์ด้วย จากการวิจัยและสำรวจเพื่อให้การใช้เชื้อเพลิงได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
เมษายน 9, 2018/by Fluke

สภาวะมลพิษทางแสงสว่าง(Light pollution) เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

สภาวะมลพิษทางแสงสว่าง (Light pollution) เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจากผลการสำรวจของรูปถ่ายจากสถานีดาวเทียมของโลกตอนกลางคืนเผยให้เห็นว่าแสงไฟฟ้าเริ่มสว่างมากขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่โลกหมุนบรรจบครบรอบดวงอาทิตย์ หรือทุก ๆ ปี
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

จิ๋วแต่แจ๋ว ! “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในแม่น้ำขนาดเล็ก”

จิ๋วแต่แจ๋ว ! “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในแม่น้ำขนาดเล็ก”นรัฐแห่งหนึ่งของ ประเทศเยอรมนี ที่มีชื่อว่า “บาวาเรีย” เป็นรัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรราวๆ 12.5 ล้านคน หารู้หรือไม่ในปัจจุบันพลังงานที่ถูกใช้สอยในรัฐแห่งกว่า 30 % เป็นพลังงานสะอาดจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งพลังงานหลักที่ขับเคลื่อนพลังงานอาณาเขตแห่งนี้ส่วนใหญ่คือกำเนินมาจากพลังน้ำ
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

เรือยนต์เชื้อเพลิงธรรมชาติเหลว(LNG) ลำแรกของอังกฤษ

“เรือยนต์เชื้อเพลิง ธรรมชาติเหลว(LNG) ลำแรกของอังกฤษ”เรือโดยสารก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ลำแรกของสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวเหนือน่านน้ำ Clyde โดยเรือ MV Glen Sannox สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 1,000 คน นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำมันโซล่าหรือน้ำมันเดินเรือสมุทร (MGO) ได้อีกด้วย
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

จาก “สาหร่ายทะเล” สู่ซูเปอร์แบตเตอรี่ Lithium-sulfur

จาก “สาหร่ายทะเล” สู่ซูเปอร์แบตเตอรี่ Lithium-sulfur
แบตเตอรี่ Lithium-sulfur หรือ แบตเตอรี่ Li-S ถือเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ให้พลังงานสูงและเป็นแหล่งพลังงานทั้งสำหรับยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ดังกล่าวยังคงมีจุดด้อยเรื่องความจุพลังงาน นักวิทยาศาสตร์แห่ง Lawrence Berkeley National Laboratory ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยหลักสังกัดกระทรวงพลังงาน
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

TOP 10 ของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ประจำปี 2560

TOP 10 ของประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ประจำปี 2560United States Green Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาองค์กรต่างๆ จากหลายประเทศที่ออกแบบและก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน LEED ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเป็นอาคารที่มีพื้นที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดีมีคุณภาพ
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

พบกับรูปแบบใหม่ของการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED version 4.1

พบกับรูปแบบใหม่ ของการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED version 4.1ณ การประชุมที่ Greenbuild Boston ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงเกณฑ์การประเมินรูปแบบใหม่ของ LEED เวอร์ชั่น 4.1 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาระบบการให้คะแนนเพื่อรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว การปรับปรุงระบบจากกรณีศึกษา และจากหัวข้อการประชุมและข้อสรุปที่เน้นย้ำในการประชุม LEED เวอร์ชั่น 4
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

A.I. Program – ก้าวล้ำนวัตกรรมสมองกลรถบรรทุกและรถโดยสารไร้คนขับ

ก้าวล้ำนวัตกรรม สมองกลรถบรรทุกและรถโดยสารไร้คนขับในสหรัฐฯ มีผู้ขับขี่รถบรรทุกอาชีพประมาณ 3.5 ล้านคนและหากรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกันด้วยก็จะมีจำนวนมากกว่า 8 ล้านคนโดยรายได้ของอาชีพคนขับรถบรรทุกหัวลากหรือรถบรรทุกพ่วงนั้นอยู่ที่ระหว่าง 37,000 ถึง 57,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งอาชีพคนขับรถบรรทุกนั้นจำเป็นต้องได้รับสวัสดิการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรม การหยุดพัก การดูแลรักษาสุขภาพ การดูแลด้านทันตกรรม
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

ก้าวข้ามขีดจำกัดรถยนต์ไฟฟ้า “WIRELESS CHARGING”

ก้าวข้ามขีดจำกัดรถยนต์ ไฟฟ้า “WIRELESS CHARGING”หากรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จได้ระหว่างทางขณะอยู่บนทางถนนได้ก็จะสามารถขจัดความกังวลที่มีต่อความสามารถของรถยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของระยะทางและระยะเวลาได้อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานหลักสำหรับยานพาหนะต่อไปในอนาคต
มีนาคม 10, 2018/by Fluke

มหัศจรรย์เชื้อเพลิงพลังสุริยะ(Solar Fuel Production)

มหัศจรรย์เชื้อ เพลิงพลังสุริยะ (Solar Fuel Production)เชื้อเพลิงแสงอาทิตย์นับเป็นเชื้อเพลิงเคมีสังเคราะห์อย่างหนึ่งที่ให้พลังงานทั้งทางทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะให้พลังงานในสภาพของแสงหรือความร้อน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการเชื่อมระหว่างไฮโดรเจนและน้ำนั้นทำให้สารประกอบแยกตัวได้อย่างอิสระ
มีนาคม 9, 2018/by Fluke

Lepeer สวนโซล่าเซลล์ที่ “WOW” ที่สุดในรัฐมิชิเเกน

Lepeer สวนโซล่าเซลล์ที่ “WOW” ที่สุดในรัฐมิชิเเกน บริษัท DTE Energy ประกาศเปิดตัวสวนโซล่าเซลล์ Lapeer, ตั้งอยู่ที่เมือง Lapeer รัฐ Michigan. สวนนี้ผลิตพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากเพียงพอแก่ชาวเมือง Lapeer ได้สูงสุดถึง 11,000 หลังคาเรือน แผงโซล่าเซลล์กว่า 200,000 แถวตั้งอยู่บนเนื้อที่มากกว่า 250 ตารางเอเคอร์ โดย DTE เริ่มสร้างสวนนี้เมื่อตอนฤดูใบไม้ผลิในปี ค.ศ. 2010
มีนาคม 9, 2018/by Fluke