เรื่อง

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

/
ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ

เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบไม่ใช้น้ำ

/
the KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) ผู้เริ่มต้นคิดค้นและผลิต เครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบไม่ใช้น้ำ NOMADD (NO-water Mechanical Automated Dusting Device) โดยได้รับสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกองทุนนวัตกรรมมูลค่ารวมกัน

การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำไดอิเล็กทริกและคลื่นไมโครเวฟ

/
การประยุกต์ใช้การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ ไดอิเล็กทริกและคลื่นไมโครเวฟ เมื่อนำวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้า…

การให้ความร้อนด้วยการอาร์ก (Electric-Arc)

/
การให้ความร้อนด้วยการอาร์ก…

Distillation: การกลั่น

/

Drying: การอบแห้ง

/

Vapor Compression System

/