ความภาคภูมิใจของสหรัฐอเมริกาในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งใหม่

คิดเป็น 70 % ในช่วงครึ่งปีแรก (2015)

จากรายงานของ Federal Energy Regulatory Commission (FERC) กล่าวว่าโรงไฟฟ้าที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2015 จำนวนทั้งหมด 120 แห่ง  แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม 18 แห่ง, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 71 แห่ง, โรงไฟฟ้าชีวมวล 7 แห่ง, โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ 1 แห่ง  และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 1 แห่ง ซึ่งกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ โรงไฟฟ้าพลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, ชีวมวล, ความร้อนใต้พิภพและพลังงานน้ำ คือ 1,969 MWe, 549 MWe, 128 MWe, 45 MWe และ 21 MWe ตามลำดับ (รวมทั้งสิ้น 2,712 MWe) และส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าจากแหล่งฟอสซิลได้แก่ โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จำนวน 21 แห่ง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 แห่ง  ซึ่งมีกำลังการผลิตสองโรงไฟฟ้าอยู่ที่ 1,176 MWe คิดเป็นสัดส่วนโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งใช้พลังงานหมุนเวียนเทียบกับโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหม่ในครึ่งปีแรกของ 2015  มีสัดส่วนที่สูงเกือบ 70 % นอกจากนี้จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และน้ำมันเพิ่มเติมเกิดขึ้น

ปัจจุบันสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประมาณ 17.27 % ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด มีแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทุกปี (16.28 % .ในปี 2014 และ 15.81 % ในปี 2013) ซึ่งสามารถแบ่งตามชนิดของพลังงานได้ดังนี้

1. พลังงานน้ำ 8.61 %

2. พลังงานลม 5.84 %

3. พลังงานจากชีวมวล 1.40 %

4. พลังงานแสงอาทิตย์ 1.08 % และ

5. พลังงานความร้อนใต้พิภพ 0.34 %

สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวสูงกว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์และน้ำมันประมาณ 8 % และ 13 % ตามลำดับ (สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยนิวเคลียร์อยู่ที่ 9.20 % และน้ำมันอยู่ที่ 3.87 %)

นอกจากนี้ทางสหรัฐยังมีความพยายามที่จะกระตุ้นความสนใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานฟอสซิลให้มากขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเทศมหาอำนาจที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าที่สูงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการใช้พลังงานดั่งเดิม

นอกจากจะเพิ่มความมั่นคงในด้านพลังงานแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งและยังเป็นตัวจุดประกายให้ประเทศอื่น ๆ เห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อไป

Bibliography
KenBossong. (July 22, 2015). Renewable Energy Accounts for 70% of New U.S. Generating Capacity in First Half of 2015. Retrieved from ecowatch.com: http://ecowatch.com/2015/07/22/renewables-first-half-2015/

ienergyguru.com

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *