วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

วันสุนทรภู่

26 มิถุนายน ของทุกปี

วันสุนทรภู่

ประวัติของสุนทรภู่

นามเดิมของท่านชื่อว่า ภู่ หรือพระสุนทรโวหาร  เป็นที่เรียกกันในนามของ "สุนทรภู่" เกิดเมื่อ วันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำปีมะเมีย เวลา 08.00 น. ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังเป็นบุตรของท่านขุนศรีสังหาร (พลับ) และแม่ช้อย เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา สุนทรภู่ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระราชวังหลัง และได้อาศัยอยู่กับมารดา สุนทรภู่ได้รับการศึกษาในพระราชวังหลังและที่วัดศรีสุดาราม  ตั้งแต่เยาว์วัยสุนทรภู่มีนิสัยรักแต่งกลอนยิ่งกว่างานอื่น ครั้งหนุ่มก็ไปเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่วัดศรีสุดาราม  ได้แต่งกลอนสุภาษิตและกลอนนิทานขึ้นไว้ เมื่ออายุราว 20 ปี

ในสมัยรัชการที่ 2 สร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นยอดด้านกลอนโดยท่านเป็นกวีผู้หนึ่งที่รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดมาก เนื่องจากสามารถใช้ปฏิภาณเสนอแนะบทกลอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระราชประสงค์ที่จะแก้ไขกลอนที่เป็นบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางสีดาผูกคอตาย ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 โดยที่มีเนื้อความกล่าวถึงนางสีดาจะผูกคอตาย รัชกาลที่ 2 จึงได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น"ขุนสุนทรโวหาร" กวีที่ปรึกษาในกรมพระอาลักษณ์ผลงานที่สร้างชื่อเสียงอีกชิ้นหนึ่งในขณะนั้นคือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม ต่อมาในราว พ.ศ. 2364 สุนทรภู่ต้องติดคุกเพราะเมาสุราอาละวาดและทำร้ายท่านผู้ใหญ่การจำคุกเป็นที่สันนิษฐานกันว่า "พระอภัยมณี" ได้เกิดขึ้นในขณะที่ถูกจำคุกครั้งนี้เองในระหว่างปี
พ.ศ. 2364 – 2367

ในสมัยรัชการที่ 4 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรโวหารเจ้ากรมอาลักษณ์จากองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงชีวิตบั้นปลายของท่านเกิดผลงานขึ้นอีกหลายเรื่องได้แก่ บทละครเรื่อง อภัยนุราช เสภาพระราชพงศาวดารบทเห่เรื่องกากี พระอภัยมณี โคบุตร และบทเห่กล่อมจับระบำสุนทรภู่แก่มรณกรรมใน พ.ศ. 2398 รวมอายุได้ 69 ปี

ผลงานของสุนทรภู่

1. ประเภทนิราศ : นิราศเมืองแกลง, นิราศพระบาท, นิราศเมืองสุพรรณ (แต่งเป็นโคลง), นิราศวัดเจ้าฟ้า, นิราศอิเหนา, นิราศพระประธม, นิราศเมืองเพชร
2. ประเภทนิทาน : เรื่องโคบุตร, เรื่องพระอภัยมณี, เรื่องพระไชยสุริยา, เรื่องลักษณวงศ์,เรื่องสิงหไกรภพ
3. ประเภทสุภาษิต : สวัสดิรักษา, สุภาษิตสอนหญิง
4. ประเภทบทละคร : เรื่องอภัยณุรา
5. ประเภทบทเสภา : เรื่องขุนช้างขุนแผน, เรื่องพระราชพงศาวดาร
6. ประเภทบทเห่กล่อม : เห่จับระบำ, เห่เรื่องพระอภัยมณี, เห่เรื่องโคบุตร

กำเนิดวันสุนทรภู่


            องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ 200 ปี เกิดของท่าน ทางราชการจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันสุนทรภู่ โดยกำหนดเอาวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่"

วันสุนทรภู่

ที่มา: www.anubankcp.ac.th, www.buakhwanschool.net, www.sysp.ac.th, www.kajonkietsuksa.ac.th

กิจกรรมวันสุนทรภู่

  • จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความสามารถของท่านสุนทรภู่
  • จัดการประกวดร้อยกรองประเภทต่าง ๆ เช่น โคลง นิราศ และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่

Bibliography

culture.go.th. (NA). 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่. เข้าถึงได้จาก http://www.culture.go.th: http://goo.gl/J4BPq6

lib.ru.ac.th. (18 June 2013). วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน. เรียกใช้เมื่อ 2016 June 14 จาก http://www.lib.ru.ac.th: http://goo.gl/nw4r7I

wikipedia. (13 June 2016). พระสุนทรโวหาร (ภู่). เรียกใช้เมื่อ 2016 June 14 จาก https://th.wikipedia.org: https://goo.gl/Crr4eb

iEnergyGuru-Blue

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

2 Reviews

1
4

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *