ประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ?

ประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ?

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

(ที่มาของรูปภาพ website : electricleague.wordpress)

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน วัสดุกันความร้อนคุณภาพเยี่ยม สุดยอดเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน และเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งอยู่ในบ้านจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากมีการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม จากการศึกษาวิจัยล่าสุดที่นำโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนและรายงานการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Procedia Engineering แสดงให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสีเขียวหรือบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีจะสูญเสียโอกาสที่อุปกรณ์เหล่านี้จะใช้ประสิทธิภาพที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยประหยัดพลังงานลงไปถึงครึ่งหนึ่ง "ความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างอาคารและวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพียง 43% เท่านั้น” กล่าวโดย Dong Zhao ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่ง MSU’s School of Planning, Design and Construction “นั่นหมายความว่า คุณสามารถซื้ออาคารหรือบ้านสีเขียวที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ มากมายภายในบ้าน แต่พฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของบ้านอาจลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อการประหยัดพลังงานต่างๆ ไปถึง 50%”

เมื่ออากาศในฤดูร้อนเพิ่มสูงขึ้น เครื่องปรับอากาศก็จะถูกใช้งานมากขึ้นด้วย และนี่จะกลายเป็นข้อกังวลสำหรับเจ้าของบ้านหรือแม้แต่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยสูงถึงร้อยละ 21 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1,000 ล้านเมตริกตัน Dong Zhao และทีมวิจัยของเขา จึงได้รวบรวมข้อมูลจากอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยสีเขียวที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 320 ยูนิต โดยทีมผู้วิจัยทำการสำรวจการติดตั้งและควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวดังประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ความถี่ของการเปิดหน้าต่าง การใช้พัดลมหรือเครื่องทำความร้อน การกำหนดค่าความชื้นภายในอาคาร ระยะเวลาการอาบน้ำโดยใช้ฟักบัวทำน้ำอุ่น การใช้เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า และความรู้ของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงานภายในบ้าน "หากเครื่องปรับอากาศมีศักยภาพเพื่อการประหยัดพลังงานเมื่อถูกปรับอยู่ที่ 22 องศา แต่ผู้ใช้งานมักปรับอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศา ดังนั้น จึงทำให้มีการสูญเสียพลังงานที่ควรต้องประหยัดในอุณหภูมิที่เหมาะสม” Dong Zhao กล่าว อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความหวังสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ศักยภาพสูงสุดจากเทคโนโลยีอาคารสีเขียวที่ติดตั้งในบ้าน จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักวิจัยทางด้านอาคารและวิศวกรรมเครื่องกลควรตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้พักอาศัยด้วยเพื่อการออกแบบเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ที่มาของรูปภาพ website : momentumenergy)

นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้และความเข้าใจหรือรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างดีส่งผลต่อการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างมาก ยกตัวอย่างในแคลิฟอร์เนีย ที่อัตราการใช้สาธารณูปโภคนั้นแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาต่อวัน เช่น ช่วงเวลาที่คุณชาร์จแบตรถยนต์หรือช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องอบผ้าจะส่งผลต่อการใช้พลังงานจำนวนมาก

“ทางเจ้าของอาคารสีเขียวควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้พักอาศัยเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ภายในบ้านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการประหยัดพลังงานอย่างสูงสุด” เขากล่าวเพิ่มเติม “เพราะความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง จะช่วยให้ประหยัดพลังงานและประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างแท้จริง ซึ่งการศึกษาวิจัยต่อไปคือเรื่องของรูปแบบการให้ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พักอาศัยมากที่สุด รวมถึงวิธีการที่ผู้ให้การอบรมควรใช้เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ความรู้และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง”

นักวิจัยแห่ง Virginia Tech University และ Texas A&M University ได้เข้าร่วมศึกษากรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย โดย Michigan State University เป็นผู้นำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่ทำมากว่า 150 ปี และได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ไว้มากมายเพื่อการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับการประหยัดพลังงาน โดยเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่จัดเตรียมไว้กว่า 200 โปรแกรม ตามวิทยาลัยหรือศูนย์การศึกษาในชุมชนต่าง ๆ

(ที่มาของรูปภาพ website : solarthermalmagazine)

เรียบเรียงโดย นาย ศาสตร์ณุพล วิเชียรกัลยารัตย์ ทีมงาน iEnergy Guru

เอกสารอ้างอิง

https://solarthermalmagazine.com/2016/06/08/energy-saving-devices-work-you-use-them-correctly/

https://electricleague.wordpress.com/2015/07/20/the-new-wave-of-smart-home-energy-saving-devices/

http://www.momentumenergy.com.au/habitat/at-home/energy-efficient-appliances-save-power/

1 Review

5

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *