Entries by iEnergyGuru.

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558ที่สะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการกำกับ ประสิทธิภาพการดำเนินงานและความต้องการรายได้ของ 3 การไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

เขื่อนน้ำพุง

เขื่อนน้ำพุง ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกคําเพิ่มใกล้ทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เขตอําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันเฉียงใต้ประมาณ 31 กิโลเมตร

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนดินถม สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ํามีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดิน สูง 58 เมตร สันเขื่อนยาว760 เมตร กว้าง 8 เมตร ระดับสันเขื่อน 106 เมตร ทก. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง) นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนดินปิดเขาต่ําทางขวางเขื่อนอีก 2 แห่ง คือ แห่ง แรกสูง 36 เมตร สันเขื่อนยาว 305 เมตร

พลังงานน้ำ การเคลื่อนไหวที่ไม่มีวันสิ้นสุด – iEnergyGuru

โรงไฟฟ้า พลังงานน้ำ มีอยู่ด้วยกันหลายประเภทดังนี้โรงไฟฟ้าแบบสูบนํ้ากลับ (Pumped storage hydroplant) โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับเป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถสูบนํ้าที่ปล่อยจากอ่างเก็บนํ้าลงมาโรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (Regulating pond hydro plant)

คำสั่งซื้อกังหันลมผลิตไฟฟ้าของจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว…!

กังหันลม เพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 350 ตัว มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมถึง 494 MW ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2015 คำสั่งซื้อนี้พุ่งสูงขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

เขื่อนภูมิพล เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย

เขื่อนภูมิพล (BHUMIPOL DAM)เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณ เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้้ามีความจุสูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนบางลาง (Banglang Dam)

เขื่อนบางลาง (Banglang Dam)กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างจากตัวอำเภอเมือง 58 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร

เขื่อน…แหล่งกักเก็บพลังงานน้ำ

เขื่อน แหล่งกักเก็บพลังงานน้ำ เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับกั้นทางนํ้าซึ่งเป็นต้นนํ้า ทำให้นํ้าถูกสะสม และกักเก็บไว้ในอ่างเก็บนํ้าเหนือเขื่อน ใช้การควบคุมการระบายนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเหนือเขื่อนเพื่อป้องกันอุทกภัยและเพื่อการชลประทาน ใช้ประโยชน์จากพลังนํ้าเหนือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ระดับนํ้าเหนือเขื่อนต้องอยู่ตํ่ากว่าสันเขื่อนเสมอ ถ้าปริมาณนํ้าเหนือเขื่อนมากเกินกว่าที่ออกแบบไว้จะถูกระบายออกไปตามทางนํ้าล้นยังฝั่งท้ายนํ้าเพื่อควบคุมปริมาณและเพื่อความปลอดภัย จำแนกชนิดของเขื่อนตามชนิดของวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เขื่อนหินทิ้ง เขื่อนดินเขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงนํ้าหนัก เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง และเขื่อนกลวงหรือเขื่อนครีบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformerหมายถึง เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ประกอบด้วยขดลวดตั้งแต่ 2 ขดขึ้นไป ใช้แปลงแรงดัน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกำลังไฟฟ้าด้วยความถี่เท่าเดิมจากระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันหรือกระแสสลับหนึ่งๆ ไปยังระบบไฟฟ้าอีกระบบหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปจะมีแรงดันหรือกระแสต่างกัน โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

Geothermal electricity in Thailand การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย  […]