เยอรมันนีกับความสำเร็จในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดสัดส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งฟอสซิลนั้นเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ประเทศกำลังให้ความสำคัญและส่งเสริมกันมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้พลังงานหมุนเวียนมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านั้นคือ ประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมันนี ถือเป็นประเทศเบอร์หนึ่งทางด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภทเพื่อการผลิตไฟฟ้า

โดยการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศนี้มีการใช้แหล่งผลิตที่หลากหลาย สะอาด และมีราคาถูก จนอาจจะเรียกประเทศเยอรมันนี ว่า “The World’s First Major Renewable Energy Economy”  โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดคือ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากปี  2000 ซึ่งมีอยู่ 6.3 % เพิ่มขึ้นเป็น 30 % ในปี 2014 โดยพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ของประเทศนี้คือพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยในปี 2013 ประเยอรมันนีสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพียงอย่างเดียวได้ถึง 32.3 GWe โดยในปัจจุบัน มีกังหันลมที่ติดตั้งแล้วประมาณ 22,000 ต้น นอกจากนี้เยอรมันนีกำลังมีแผนในการส่งไฟฟ้าจากพลังงานลมนี้ไปจ่ายให้แก่พื้นที่อุตสาหกรรมทางตอนใต้ของประเทศซึ่งแนวคิดการส่งไฟฟ้านี้ต้องมีความเสถียรและรวดเร็ว

พลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอีกแหล่งหนึ่งที่ผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศเยอรมัน โดยในปี ค.ศ. 2012 ประเทศเยอรมันนีสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง 29.7 GWe เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ประเทศอินทรีย์เหล็กนี้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้ากันมาเนื่องมากจากราคาต้นทุนและราคาซ่อมบำรุงของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลดลงถึง 50 % จากปี ค.ศ. 2006

นอกจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนหลักแล้ว ก็ยังมีพลังงานน้ำและพลังงานความร้อนใต้พิภพที่สามารถผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศเยอรมันนีได้เช่นกัน

พลังงานน้ำ แม้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่มากเท่าแหล่งพลังงานที่กล่าวมาแล้วนั้น แต่การใช้พลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้าสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชาวเยอรมันได้อย่างมากมาย โดยใน ปี 2007 มีคนเข้าทำงานในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydroelectricity plants ) ราว 9,400 คน และมีแนวโน้มการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

พลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นเพิ่งมีการนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องมาจากกฎหมายด้านพลังงานฉบับใหม่ของประเทศเยอรมันนี ทำให้บริษัทต่าง ๆ เริ่มสนใจในการลงทุนกับพลังงานชนิดนี้

กุญแจแห่งความสำเร็จของประเทศเยอรมันนีในด้านพลังงานหมุนเวียนนี้คือ การวางแผนที่ดีและการสนับสนุนที่จริงจังทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจากเงื่อนไขต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่กระตุ้นให้นักธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ สนใจที่จะลงทุนในพลังงานหมุนเวียนหรือ เป็นเจ้าของพลังงานหมุนเวียนเยอะขึ้น จากความสำเร็จของเยอรมันนี้ประเทศต่าง ๆ ก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์เพื่อในในประเทศของตนได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความเถียรภาพด้านพลังงานในประเทศแล้ว มันยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนในปัจจุบันด้วย

References

Smith, G. (JUNE 22, 2015). THE SECRETS BEHIND GERMANY’S RENEWABLE ENERGY REVOLUTION. Retrieved from https://solarthermalmagazine.com/: https://solarthermalmagazine.com/2015/06/22/the-secrets-behind-germanys-renewable-energy-revolution/

ienergyguru.com

0 Reviews

Write a Review

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *