พลังงานไฟฟ้า


คลังความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง, ระบบอัดอากาศ, ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

/
ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ

Electrical Power Generation

/
การกำเนิดพลังงานไฟฟ้า (Electrical…

การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power factor improvement)

/
การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power…

Energy Conservation of Lift : ระบบลิฟต์และการอนุรักษ์พลังงาน

/
Energy Conservation of Lift : ระบบลิฟต์และการอนุรักษ์พลังงาน 1.…

การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

/
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง …

หลักการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (Principle of Electric Heating)

/
หลักการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (Principle…

มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ

/
มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีการใช้งานในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย…

การใช้งานกับพิกัดของมอเตอร์

/
การใช้งานกับพิกัดของมอเตอร์ 1.…

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

/
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1.…

การให้ความร้อนด้วยความต้านทาน

/
การให้ความร้อนด้วยความต้านทาน การให้ความร้อนด้วยความต้านเป็นวิธีให้ความร้อนด้วยการใช้ประโยชน์จากการกำเนิดความร้อนด้วยปรากฏการณ์…

Electrical Heater: วัสดุสำหรับอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า

/
Electrical Heater: วัสดุสำหรับอุปกรณ์ให้ ความร้อนด้วยไฟฟ้า การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า…

การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ

/
การให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ เมื่อพันขดลวดรอบๆ…

ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power factor)

/
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power…

การอนุรักษ์พลังงานในปั๊มน้ำและพัดลม

/
การอนุรักษ์พลังงานในปั๊มน้ำและพัดลม 1.…