• iNews

  รู้เท่าทันสถานการณ์พลังงานทั่วโลกไปกับพวกเรา

 • iKnow

  ข้อมูล สาระ ความรู้ด้านพลังงาน ที่คนพลังงานควรต้องรู้

 • iContent

  คลังข้อมูลด้านพลังงาน ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทั่วโลก

 • iChannel

  ช่องรับความรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่าน VTR ที่น่าสนใจของพวกเรา

 • iMarket

  แหล่งรวมสินค้าด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

iContent

คลังข้อมูลด้านพลังงาน ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทั่วโลก

/by

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มินิฟิวชั่นที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงกว่าดวงอาทิตย์!

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บริษัท Tokamak Energy เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Oxfordshire ประเทศอังกฤษ โดยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นมีชื่อว่า ST40 ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องที่ 3 แล้วที่ทางบริษัทผลิตออกมา โดยทางบริษัทเปิดเผยว่าเครื่องดังกล่าวมีความร้อนภายในตัวเครื่องสูงถึง 15 ล้านองศาเซลเซียสหรือประมาณ 27 ล้านองศาฟาเรนไฮต์

iChannel

ช่องรับความรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่าน VTR ที่น่าสนใจของพวกเรา

บริการข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทั่วโลก เพื่อสนับสนุนงานในด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการ และผู้สนใจโดยทั่วไป รวมถึงการผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน

Infographic

Infographic ด้านพลังงาน

รู้ได้อย่างไรว่าเป็น โรงงานควบคุมตามกฏหมาย ?

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน…
มกราคม 16, 2023/by angsumon

การขอรับรองระบบ ISO 50001 ในภูมิภาคอาเซียน

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือเรียกโดยย่อว่า EnMS ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001:2011) โดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือเรียกโดยย่อว่า ISO)
ธันวาคม 15, 2016/by angsumon

ชนิดของโคมไฟ

ชนิดของโคมไฟ อย่างที่ทราบกันว่านอกจากหลอดไฟจะมีหลายประเภทแล้ว ชนิดของโคมไฟก็ยังมีหลายประเภทเช่นกัน โดยลักษณะของโคมไฟก็จะอิงตามชนิดของหลอดไฟ
สิงหาคม 8, 2016/by angsumon

ชนิดของหลอดไฟ

ชนิดของหลอดไฟ อุปกรณ์ในระบบแสงสว่งนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของหลอดไฟที่นิยมใช้กันทั้งในโรงงานและอาคารในปัจจุบัน
กรกฎาคม 29, 2016/by angsumon

การตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit)

Energy Audit สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการตรวจวัดการใช้พลังงาน คือ ความปลอดภัยในการตรวจวัด โดยก่อนการตรวจวัดทุกครั้งผู้ที่ทำการตรวจวัดจะต้องทำการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน
มิถุนายน 28, 2016/by angsumon

เสียงรบกวนจากกังหันลม

เสียงรบกวนจากกังลม ปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมมากขึ้น โดยเฉพาะในแถบทวีปยุโรป รวมถึงแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมนั้นยังคงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับด้านเสียงรบกวนที่เกิดจาการหมุนของใบพัด
กุมภาพันธ์ 2, 2016/by angsumon

Heat Losses in Steam Generation System

Steam generation system หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญในระบบผลิตไอน้ำ (Steam generation system) ความร้อนส่วนใหญ่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะน้ำเป็นไอน้ำตามความดันต่าง ๆ ที่โรงงานต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตามก็ยังมีความร้อนสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไอน้ำด้วย
มกราคม 29, 2016/by angsumon

6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน

วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 6 วิธีประหยัดไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานภายในบ้าน
ธันวาคม 8, 2015/by iEnergyGuru.

Subscribe Newsletter อัพเดทข่าวสาร สิทธิพิเศษเพื่อคุณ